Blog NR. 7 - A huge choice

Beste bezoekers en lezers,

 

Wij willen jullie mededelen dat we bezig zijn met een keuze die zeer belangrijk is voor de toekomst van de Dutch blogger Company en deze website. Wij zijn intern in overleg of we moeten overschakelen naar het Engels. Niet alleen krijgen wij deze vraag vanuit de community, maar ook vanuit onze trouwe volgers. 

 

We zijn deze webpagina begonnen om de Nederlandse community te ondersteunen en omdat wij weinig tot geen informatie konden vinden die jullie of ons kon helpen. Achteraf blijkt er een streng verlangen te zijn naar goed onderbouwde en mooie design pagina’s voor deze fantastische kaart spel. Wij worden dan ook vaak benaderd door één of meerdere van jullie. Niet alleen ons bereik krijgt hier door een enorme groeispurt, maar wij krijgen dan ook echt een gevoel dat we iets terug doen voor de community. 

 

In onze ogen heeft deze website een mooi Nederlands begin gehad, maar staat te springen om over te gaan naar een andere taal. Wij willen dit dan ook wel als eerste tegen jullie vertellen. Laat een comment achter hoe je er over denkt. 

 

We begrijpen natuurlijk ook wel dat de fanatieke spelers gewoon google translatie gebruiken maar we willen het voor jullie zo makkelijk mogelijk maken. Niet alleen de taal keuze is een obstakel ook staan er meerdere grote projecten te wachten voor onze website. Hier komen wij later op terug. Als we de keuze maken om gehad over te stappen op de engelse taal dan gaan we gelijk alle artikelen op de website gelijk matig om toveren. 

 

Laat maar wat van jullie horen hoe jullie er over denken! 

 

Team from Dutch blogger company


Dear visitors and readers,

 

We would like to inform you that we are working on a choice that is very important for the future of the Dutch blogger Company and this website. We are in consultation internally as to whether we should switch to English. Not only do we get this question from the community, but also from our loyal followers.

 

We started this webpage to support the Dutch community and because we could find little or no information that could help you or us. In retrospect, there appears to be a strong desire for well-researched and beautiful design pages for this fantastic card game. We are therefore often approached by one or more of you. Not only is our reach here through a huge growth spurt, but we really get a feeling that we are doing something back for the community.

 

In our opinion, this website had a nice Dutch start, but is eager to switch to another language. We would therefore like to be the first to tell you. Leave a comment how you feel about it.

 

We also understand that the fanatic players just use google translation but we want to make it as easy as possible for you. Not only the choice of language is an obstacle, there are also several large projects waiting for our website. We will come back to this later. If we make the choice to switch to the English language, we will immediately transform all articles on the website evenly.

 

Let some of you know what you think about it!

 

Team Dutch blogger company